Ajankohtaisia aiheita

Houkutteleeko kirjeen kirjoittaminen mutta pää lyö tyhjää sisällön suhteen? Ei hätää. Tässä ideoita ajankohtaisista ilmastonmuutoksen kannalta tärkeistä aiheista, joita kirjeessä voi nostaa esille.

Talouden elvyttäminen

Koronakriisin vuoksi taloutta joudutaan elvyttämään. Päättäjiä on tässä vaiheessa tärkeää muistuttaa, että elvytystoimissa on huomioitava ympäristö. Elvytysrahoituksessa on syytä esimerkiksi vaatia yrityksiltä pitkän aikavälin suunnitelmia päästöjen vähentämiseen, ohjata kulutusta maltillisempaan suuntaan, parantaa julkista- ja kevyttäliikennettä, nostaa kansainvälistä ilmastorahoitusta ja kannustaa kuntia toteuttamaan ilmastotoimia. 

http://www.luontoliitto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/talouden-elvytystoimilla-vauhtia-myos-ekologiseen-jalleenrakennukseen 

https://www.sll.fi/2020/04/03/tarvitsemme-tulevaisuusinvestointeja-luonnon-ja-ilmaston-hyvaksi/ 

https://www.sll.fi/2020/04/08/luonnonsuojeluliitto-tyytyvainen-hallituksen-sitoutumisesta-ilmasto-ja-ymparistotavoitteita-vauhdittavaan-elvytykseen/ 

https://www.sll.fi/2020/04/29/valtioneuvoston-selonteko-julkisen-talouden-suunnitelmasta-vuosille-2021-2024/ 

Ympäristölle haitalliset tuet

Järjestöt vaativat hallitusta luopumaan ympäristölle haitallisista tuista. Haitallisia tukia ovat mm. turpeen alennettu verotus ja teollisuudelle maksettava päästökauppakompensaatio. Luopumalla ympäristölle haitallisista tuista saadaan valtion budjettiin liikkumavaraa toteuttaa ilmaston kannalta hyödyllisiä investointeja.

https://www.maanystavat.fi/uutiset/jarjestot-vaativat-hallitusta-luopumaan-ymparistolle-haitallisista-yritystuista

Verovälttelyn pysäyttäminen

Pysäyttämällä verovälttely Suomessa voitaisiin vuodessa säästää 430 miljoonaa euroa. Nämä tulot voitaisiin ohjata oikeuden mukaisiin ilmastotoimiin ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen ja elvyyttämiseen. 

https://430.fi/ 

Luonnonmonimuotoisuuden heikkeneminen voidaan pysäyttää

Suomella on tällä hetkellä otollinen mahdollisuus muuttaa merkittävästi luonnon monimuotoisuuden kehityssuuntaa. Uusia keinoja parantaa luonnon tilaa on löydetty monia. Muutos vaatii kuitenkin vahvan sitoutumisen sekä kaikkia yhteiskunnan osia läpäisevän rakenteellisen muutoksen. 

https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Luonnon_monimuotoisuuden_vaheneminen_voi%2856874%29